Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Telefon:

75 64 70 440

Stanowisko Rady Miejskiej Gminy Mirsk i Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk.

burmistrz miasta i gminy mirsk informuje

Stanowisko Rady Miejskiej Gminy Mirsk i Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk My Radni Rady Miejskiej Gminy Mirsk i Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk, stanowczo potępiamy haniebną napaść Rosji na suwerenne państwo Ukrainy. Uważamy, że zachowanie przywódcy państwa rosyjskiego Władimira Putina jest skrajnie nieodpowiedzialne, antyspołeczne i nieprzystające cywilizacyjnym normom. Jednocześnie łączymy się w tych trudnych chwilach […]

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na budowę studni.

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk realizując uchwałę nr VII/86/19 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 25 kwietnia 2019 r. zaprasza mieszkańców Gminy Mirsk do składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na budowę studni dla osób fizycznych. Rozpoczęcie naboru wniosków nastąpi z dniem 01.03.2022 r. z terminem zakończenia do  15.03.2022 r. Rozpatrywane będą […]

Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Mirsk na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczaniem niskiej emisji na terenie gminy Mirsk.

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców do składania wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę dotychczasowego źródła ciepła w lokalu mieszkalnym/budynku mieszkalnym jednorodzinnym na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego, za które uznaje się: kotły gazowe, kotły na lekki olej opałowy, piece zasilane prądem elektrycznym, kotły na paliwa […]