PODPISANIE UMOWY NA ADAPTACJĘ BUDYNKU GIMNAZJUM NA PRZEDSZKOLE PUBLICZNE.

burmistrz miasta i gminy mirsk informuje

W środę, 18 maja 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mirsk miało miejsce podpisanie umowy na wykonanie zadania pn. „Adaptacja budynku Gimnazjum na Przedszkole Publiczne w Mirsku wraz z wyposażeniem”. Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk Andrzej Jasiński oraz Skarbnik Gminy Danuta Kalupa podpisali umowę zlecając tym samym wszelkie pracy wymienione w specyfikacji wykonawcy […]