Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie – prace nad przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.

Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie rozpoczęło pracę nad przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Serdecznie zapraszamy do włączenia się w proces budowy i opracowywania głównych założeń tego dokumentu. W każdej gminie organizujemy spotkania na które zapraszamy przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i mieszkańców. Na stronie internetowej https://lgdpartnerstwoizerskie.pl/lsr-2023-2027/ znajdziesz informacje o tym, jak można się zaangażować w partnerskie […]

ZGŁOŚ ŹRÓDŁO CIEPŁA – UNIKNIESZ KARY.

burmistrz miasta i gminy mirsk informuje

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk przypomina, że do 30 czerwca 2022 r. właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklaracje należy składać w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ogrzewania lub jeżeli deklaracja dotyczy źródła ciepła uruchomionego przed 1 lipca 2021 należy składać do 30 czerwca […]