Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Program „Szkolny Klub Sportowy 2022”  w Gminie Mirsk.

burmistrz miasta i gminy mirsk informuje

Gmina Mirsk realizuje program „Szkolny Klub Sportowy” od roku 2019. W programie w 2022 roku uczestniczy po jednej grupie ze Szkoły Podstawowej w Giebułtowie, Szkoły Podstawowej im. św. Floriana w Rębiszowie i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mirsku. Program „Szkolny Klub Sportowy” jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. […]

Dzień Dziecka.

W sobotę 4 czerwca br. pogoda nie zachęcała do wyjścia z domu bo od rana gęste chmury pokrywały niebo i od czasu do czasu padało. Organizatorzy festynu z okazji Dnia Dziecka z niepokojem patrzyli w niebo i od wczesnych godzin porannych przygotowywali stadion miejski na przyjęcie wszystkich dzieci, które tego dnia zdecydują się wziąć udział […]

Gmina Mirsk pozyskała środki na budowę wodociągów.

burmistrz miasta i gminy mirsk informuje

Znane są już wyniki drugiej pilotażowej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Gmina Mirsk składała trzy wnioski o dofinansowanie (o złożonych wnioskach pisaliśmy http://mirsk.pl/rzadowy-fundusz-polski-lad-edycja-2-i-3-w-gminie-mirsk/) Skutecznie udało się pozyskać środki na dwa zadania, które dotyczyły budowy sieci wodociągowych. Otrzymaliśmy 4,94 mln złotych na budowę pierwszego etapu sieci wodociągowej w Krobicy oraz 5,7 mln złotych […]