Tworzymy Lokalną Strategię Rozwoju

We wtorek 14 czerwca br., w Klubie Integracji Społecznej w Mirsku odbyło się jedno z zaplanowanych przez Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo Izerskie” spotkań, których celem jest opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla całego obszaru. Będzie ona realizowana w ramach PROW 2021-2027. Zaproszono na nie mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli stowarzyszeń, Kół Gospodyń Wiejskich, OSP, sołtysów, a więc wszystkich, […]