Trening systemu wczesnego ostrzegania w dniu 1 sierpnia 2022 r. – upamiętnienie rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Na podstawie zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego nr 196 z dnia 12 lipca 2022 r. w dniu 1 sierpnia 2022 r. zostanie przeprowadzony trening systemu wczesnego ostrzegania na terenie województwa dolnośląskiego . W związku z tym na terenie miasta i gminy Mirsk o godzinie 17:00 zostaną uruchomione syreny alarmowe. W ramach treningu zostanie wyemitowany 1 minutowy ciągły […]