INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZAKUPU WĘGLA.

burmistrz miasta i gminy mirsk informuje

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, iż zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych, Gmina Mirsk dnia 3 listopada br. zamieściła w Biuletynie Informacji Publicznej informację o zamiarze zakupu węgla dla gospodarstw domowych. Gmina dokonała rejestracji na stronie internetowej ciepło.gov.pl i wypełniła wymagany formularz rejestracyjny. Wykonanie tych czynności spowodowało, że Gmina […]