Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Telefon:

75 64 70 440

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO PRZEZ GOSPODARSTWO DOMOWE.

burmistrz miasta i gminy mirsk informuje

Zakupu węgla w preferencyjnej cenie ustawowej będzie można dokonać po złożeniu wniosku o zakup preferencyjny węgla. Wzór wniosku jest dostępny na stronie internetowej Gminy Mirsk oraz w wersji papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Mirsk. Wypełniony wniosek należy dostarczyć: osobiście do Urzędu Miasta i Gminy Mirsk (sekretariat), pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Mirsk, […]

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach 2022.

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach w dniu 18 listopada w krajach Unii Europejskich obchodzony będzie po raz piętnasty, ustanowiony został w 2008 roku przez Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC ang. European Centre for Disease Prevention and Control). W dniach 18-24 listopada 2022 roku obchodzimy Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach (WAAW, ang. World Antibiotic […]