Zaświadczenie z e-Urzędu Skarbowego (e-US) – to proste!

Zaświadczenie krok po kroku logujesz się do serwisu e-US na podatki.gov.pl i wyrażasz zgodę na e-korespondencję, składasz wniosek o wydanie zaświadczenia, otrzymujesz elektroniczne zaświadczenie w postaci pliku, pobierasz plik z zakładki „Dokumenty otrzymane”, plik przekazujesz do instytucji, która tego wymaga, np. pocztą elektroniczną, na nośniku danych czy za pośrednictwem systemu tej instytucji. Jakie zaświadczenia możesz […]