Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bolesławiec o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z udziałem społeczeństwa w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną na części działek o nr ewidencyjnych 671, 673, 676, 677, 679, 680/1, 681, 686, 689, 717, 712, 718, 720, 721, 743, 744, 795, 803, 801, 791 w miejscowości Giebułtów.

Obwieszczenie

Zmiany w Programie „Czyste powietrze”.

Informujemy, że od 3 stycznia 2023r. nastąpiły zmiany w programie „Czyste Powietrze”. Nowa odsłona programu wprowadza dodatkowe finansowanie w przypadku przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji,  zwiększa wartość progów dochodowych czy też urealnia wartości poszczególnych kosztów kwalifikowalnych poprzez podniesienie maksymalnych kwot dotacji. Finansowanie w przypadku przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji. W przypadku, gdy wnioskodawca zdecyduje się na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji […]