Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Telefon:

75 64 70 440

Nowy chodnik przy ul. Ofiar Oświęcimskich w Mirsku.

Mieszkańcy ul. Ofiar Oświęcimskich, Przedmieścia i Brzezińca mogą korzystać już z nowo wybudowanego ciągu dla pieszych. Zakończył się drugi etap budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2423D. I etap zakończył się w lipcu 2022 r., drugi w lutym bieżącego roku. Gmina jest już po wszystkich odbiorach chodnika o długości 765 metrów, od przejazdu kolejowego na […]

MAGICZNY ŚWIAT ILUZJI.

Gmina Mirsk  zorganizowała  i zaprosiła dzieci mieszkające na jej terenie oraz wszystkie, które spędzają tutaj ferie na szereg atrakcji. 14 lutego br., o godz. 11.00 w sali Klubu Integracji Społecznej w Mirsku odbyło się niecodzienne spotkanie ze światem magii, iluzji, humoru i dobrej rozrywki. Za sprawą iluzjonisty Marcina Gogołowicza widzowie programu pt. „Magia iluzji” byli […]

Zarządzenie Nr 29/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 15.02.2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Mirsk w 2023 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ratownictwa i ochrony ludności.

Zarządzenie Nr 29/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 15.02.2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Mirsk w 2023 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ratownictwa i ochrony ludności.