Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Nabór uzupełniający do Strategii ZIT AJ

zit

Szanowni Państwo, Członkowie Komitetu Sterującego ZIT AJ, Uczestnicy dzisiejszego posiedzenia uzgodnili datę kolejnego spotkania KS ZIT AJ, które poświęcone będzie przyjęciu Listy projektów do Strategii ZIT AJ na lata 2021-2029 – posiedzenie to odbędzie się w piątek 12 maja 2023 r. o godzinie 10:00. Prosimy o zarezerwowanie tego terminu w Państwa kalendarzach. W przyszłym tygodniu […]