Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Przypomnienie – termin wpłat II raty za sprzedaż napojów alkoholowych.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że z dniem 31 maja 2020 r. upływa termin wniesienia opłaty  (II rata) za korzystanie z zezwolenia w 2020 r.

Opłatę w należnej wysokości wnosi się:

– w kasie UMiG Mirsk w poniedziałek od godz. od 800 do godz. 1500, wtorek-piątek od godz. 900 do godz. 1330

– na rachunek bankowy urzędu  PKO BP 68 1020 2124 0000 8102 0011 0221.