Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Informacja Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirsku informuje, że w związku z zagrożeniem koronawirusem, dla zachowania bezpieczeństwa oraz ochrony mieszkańców wprowadza następujące zmiany: 

– Wszystkim osobom, którym przyznano zasiłek okresowy  będzie on przedłużony  do końca maja 2020 roku  bez konieczności składania nowego podania. 

– W przypadku ubiegania się o każdą  inną formę pomocy należy  kontaktować się z pracownikami pod niżej podanymi numerami telefonów.  

– Terminy wypłat  wszystkich świadczeń  pozostają bez zmian. 

Numery telefonów do kontaktu:

Pracownicy socjalni:

75 64 70  464 do 467  

Pracownicy ds. świadczeń:

75 64 13 162 – 163

Sekretariat Ośrodka

75 64 13 160

e-mail:  mgops@mirsk.pl