Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Telefon:

75 64 70 440

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

„Czesko – polskie dni radości z okazji odzyskania niepodległości/Česko – polské dny radosti při příležitosti nabytí samostatnosti” (nr: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0001493)