Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

Spotkanie 1 – Zarządzanie projektem

Złożony w ramach funduszy mikroprojektów Euroregionu Nysa projekt pod nazwą „Czesko – polskie dni radości z okazji odzyskania niepodległości/Česko – polské dny radosti při příležitosti nabytí samostatnosti” (nr: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0001493) został bardzo wysoko oceniony i otrzymał dofinansowanie. 10 maja br., w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk odbyło się pierwsze spotkanie projektowe, którego celem było omówienie zadań związanych z organizacją całego przedsięwzięcia. Projekt dotyczy współpracy dzieci ze szkół podstawowych miast partnerskich Mirska i Duby, organizacji cyklu wspólnych spotkań, na których dzieci przygotują polsko – czeskie przedstawienie teatralne, nauczą się pieśni i tańców (polonez i polka), uczestniczyć będą w  warsztatach twórczych i artystycznych, poznają historię obu krajów i zorganizują wystawę prac, które powstaną na warsztatach.

Jesienią 2018 r., w ramach uroczystego programu, z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości Polski (11 listopada 2018r.) i setnej rocznicy odzyskania niepodległości w Czechach (28 października 2018r.) zaprezentowane zostaną zarówno wspólne tańce, śpiewy, jak i przedstawienie teatralne. Będzie można też oglądać wystawę tematyczną. W pierwszym spotkaniu udział wzięli: burmistrz Andrzej Jasiński, koordynator projektu Krzysztof Prędki, dyrektor SP w Mirsku Piotr Czembrowski, wicedyrektor SP w Mirsku Iwona Adamczyk, dyrektor mirskiej biblioteki Anna Kossak-Granda, insp. ds. kultury Bolesław Faściszewski, insp. ds. promocji Danuta Wołosecka, koordynator projektu Barbara Vítková, insp. ds. księgowości budżetowej Leona Maříková, nauczyciel SP w Dubie Jana Pytlounová, dyrektor SP w Dubie Jindříska Skalická, sekretarz miasta Duba Bedřích  Jandourek. 

To oczywiście część specjalnie powołanego polsko – czeskiego zespołu projektowego, którego zadaniem będzie praca zgodnie z góry ustalonymi zasadami i procedurami, tzw. matrycą logiczną projektu. Zarówno podczas spotkań zespołu realizacyjnego projektu, jak i podczas wszystkich realizowanych działań zapewniony zostanie tłumacz. Wszystkie elementy projektu w wersji papierowej zostaną przygotowane w obu wersjach językowych. Wraz z końcową fazą projektu odbywać się będzie także jego ewaluacja, tzn. określenie korzyści dla polsko – czeskiego polskiego pogranicza. Czterogodzinne spotkanie zakończyło się wypracowaniem planów działań na pierwszą wizytę polskich dzieci w Dubie w dniach 7-8 czerwca br. i dzieci czeskich w Mirsku 14-15 czerwca br.