Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

Dofinansowania z programu Odnowa Wsi Dolnośląskiej

Wymiana posadzki w świetlicy wiejskiej w Brzezińcu

– Mirsk 28.04.2021 r. –

W marcu 2021 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej  Wsi”.  Gmina Mirsk złożyła wniosek o przyznanie pomocy na realizację projektu pn. „Wymiana posadzki w świetlicy wiejskiej w Brzezińcu”.

Projekt polega na wymianie istniejącej zawilgoconej i odkształconej posadzki w sali głównej  budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzeziniec wraz  z wymianą  odparzonych tynków cementowo- wapiennych  na tynki renowacyjne w strefie przypodłogowej ścian. W ramach projektu zostanie usunięta istniejąca posadzka wraz z podkładami oraz warstwy gruntu, wykonane będą podkłady betonowe, izolacje przeciwwilgociowe i termiczne, wylewka posadzkowa oraz posadzka z płytek ceramicznych. W strefie przypodłogowej zostaną wymienione zawilgocone i odparzone tynki ścian.

Gmina Mirsk wnioskowała o przyznanie pomocy w kwocie 30.000 zł. Do końca maja br. trwa weryfikacja wniosków, a podpisanie umów z beneficjentami nastąpi w miesiącach lipiec-sierpień 2021 r.

– Mirsk 19.08.2021 r. –

Dnia 18 sierpnia 2021r. we Wrocławiu została podpisana umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację przez Gminę Mirsk w/w zadania. Województwo udziela pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości do 50 % wartości kosztorysowej projektu, nie więcej jednak niż 30.000,00 zł.

– Mirsk 05.10.2021 r. –

Zakończono prace remontowe w świetlicy wiejskiej w Brzezińcu. W ramach projektu zostały wymienione posadzki oraz tynki ścian w strefie przypodłogowej sali głównej  budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzeziniec. Całkowity koszt robót wynosi 106.796,53 zł brutto. Gmina Mirsk wnioskowała o przyznanie pomocy w kwocie 30.000 zł. Pozostała kwota zadania w wysokości 81.796,53 zł zostanie sfinansowana z budżetu Gminy Mirsk. Prace trwały od dnia 28 czerwca 2021r., a realizował je wykonawca, którego oferta została wybrana  w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. Firma Handlowo-Usługowa FORTISSIMUS Arkadiusz Leśniański z siedzibą w miejscowości 59-630 Mirsk. Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji  za cenę 5.000,00 zł brutto  zlecono firmie EDB Europejski Bank Danych S.C. Ewa Adamkiewicz, Jan Adamkiewicz z Lubania.

Ponadto równolegle realizowana była przez tego samego wykonawcę II część zdania polegająca na wymianie posadzki w pomieszczeniach zaplecza świetlicy.  Realizacja obu zadań zakończyła się w miesiącu wrześniu 2021r. Prace zostały odebrane 5 października 2021r. Ostateczny termin rozliczenia zadania oraz złożenia wniosku o płatność do Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego upływa dnia 29 października 2021 roku.