Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

Dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Budowa toalety publicznej

Dofinansowano ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 

Całkowita wartość inwestycji: 419.486,05 zł.

Dofinansowanie: 419.486,05 zł.                

Gmina Mirsk w miesiącach grudzień 2022 – wrzesień 2023 zrealizowała zadanie inwestycyjne pn. „Budowa toalety publicznej”. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował sporządzenie dokumentacji projektowej, budowę toalety publicznej składającej się z prefabrykowanej kabiny sanitarnej i pomieszczenie gospodarczego, obudowanych w tradycyjnej technologii ścianami z cegły oraz dachem pokrytym dachówką ceramiczną. Ściany i sufit kabiny sanitarnej wykończone zostały blachą kwasoodporną a podłoga blachą aluminiową, armaturę sanitarną wykonano ze stali nierdzewnej. Obiekt został wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociagową i kanalizacyjną. Wykonano przyłącza: energetyczne, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Teren wokół toalety został zagospodarowany poprzez wykonanie chodników i placów z kostki betonowej, trawników, nasadzeń krzewów, wykonano również zjazd publiczny na ulicę Kościuszki.

Projekt został  dofinansowany ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych .

Budowa zatoki parkingowej i drogi wewnętrznej

Dofinansowano ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 

Całkowita wartość inwestycji: 548.807,08 zł.

Dofinansowanie: 318.840,41 zł.

Środki Gminy Mirsk: 229.966,67 zł.                 

Gmina Mirsk w miesiącach marzec-wrzesień 2020 zrealizowała zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zatoki parkingowej i drogi wewnętrznej”. Zakres rzeczowy inwestycji  obejmował sporządzenie dokumentacji projektowej, wykonanie zatoki parkingowej z 33 miejscami postojowymi wraz z drogą wewnętrzną umożliwiającą dojazd do miejsc parkingowych zlokalizowanych na zapleczu budynku Klubu Integracji Społecznej w Mirsku przy Placu Wolności 15 oraz oświetlenie i odwodnienie zatoki parkingowej i drogi.

Projekt został  dofinansowany ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych .

Modernizacja oczyszczalni  ścieków

Dofinansowano ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Całkowita wartość inwestycji: 1.035.405,56 zł.

Dofinansowanie: 1.035.405,56 zł.

Gmina Mirsk w miesiącach październik 2021 r.- grudnia 2022r. zrealizowała zadanie inwestycyjne pn. „Dostawa urządzeń i materiałów niezbędnych do modernizacji oczyszczalni ścieków”. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował modernizację wyeksploatowanych, energochłonnych i niewydajnych urządzeń związanych z procesem oczyszczania ścieków, które miały wpływ na jej awaryjność.

Projekt został dofinansowany ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Budowa sieci wodociągowej w Orłowicach, Krobicy, Mroczkowicach i Kamieniu

Dofinansowano ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Całkowita wartość inwestycji: 1.087.676,81 zł.

Dofinansowanie: 868.405,72 zł.

Środki Gminy Mirsk: 219.271,09 zł.

Gmina Mirsk w miesiącach listopad 2020r. – grudnia 2022r. zrealizowała zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej w Orłowicach, Krobicy, Mroczkowicach i Kamieniu”. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował wykonanie prac projektowych dla sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w Krobicy i Orłowicach, wykonanie prac projektowych dla sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Mroczkowicach i Kamieniu, wykonanie usług geodezyjnych, realizację prac spięcia istniejących sieci wodociągowych w miejscowości Mroczkowice i w mieście Mirsk przy ulicy Zdrojowej oraz pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego.

Projekt został dofinansowany ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Budowa sieci wodociągowej dla Sołectwa Giebułtów przysiółek Augustów

Dofinansowano ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Całkowita wartość inwestycji: 520.307,39 zł.

Dofinansowanie: 500.000,00 zł.

Środki Gminy Mirsk: 20.307,39 zł.

Gmina Mirsk w miesiącach październik 2021r.-czerwiec 2022r. zrealizowała zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej dla Sołectwa Giebułtów przysiółek Augustów”. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował kontynuację realizacji sieci oraz przyłączy wodociągowych w miejscowości Giebułtów – Augustów w Gminie Mirsk.

Projekt został dofinansowany ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych .