Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Telefon:

75 64 70 440

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

Dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Budowa zatoki parkingowej i drogi wewnętrznej

Dofinansowano ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 

Całkowita wartość inwestycji: 548.807,08 zł.

Dofinansowanie: 318.840,41 zł.

Środki Gminy Mirsk: 229.966,67 zł.                 

Gmina Mirsk w miesiącach marzec-wrzesień 2020 zrealizowała zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zatoki parkingowej i drogi wewnętrznej”. Zakres rzeczowy inwestycji  obejmował sporządzenie dokumentacji projektowej, wykonanie zatoki parkingowej z 33 miejscami postojowymi wraz z drogą wewnętrzną umożliwiającą dojazd do miejsc parkingowych zlokalizowanych na zapleczu budynku Klubu Integracji Społecznej w Mirsku przy Placu Wolności 15 oraz oświetlenie i odwodnienie zatoki parkingowej i drogi.

 Projekt został  dofinansowany ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych .