Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

Interesanci

Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Mirsku – dane kontaktowe i zakresy prowadzonych spraw

Imię i nazwiskoStanowiskoNr telefonu, e-mailZakres prowadzonych spraw
Urszula SuboczSpecjalista d/s organizacyjnych i BHP

75 64 70 440

gmina@mirsk.pl

– prowadzenie sekretariatu Urzędu oraz spraw z zakresu BHP pracowników Urzędu
Radosław KuźniarInsp. d/s zarządzania kryzysowego i gospodarki komunalnej

75 64 70 443

gzr@mirsk.pl

– prowadzenie spraw
z zakresu zarządzania kryzysowego, ochrony przeciwpożarowej, ochrony przeciwpowodziowej, obrony cywilnej i gospodarki komunalnej (współpraca z ZGKiM Mirsk), administracja Biuletynem Informacji Publicznej
Ewa
Pachciarek
Specjalista. d/s remontów i inwestycji

75 62 22 166

remont@mirsk.pl

– prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi (przetargi, zapytania ofertowe) i remontami obiektów gminnych
Aneta
Szabla
Insp. d/s rolnictwa i ochrony środowiska

75 64 70 445

srodowisko@mirsk.pl

– prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska oraz rolnictwem na terenie Gminy Mirsk
Sylwia Grzesik-GrygielPodinsp. d/s gospodarki odpadami i nieruchomościami komunalnymi

75 64 70 445

odpady@mirsk.pl

– prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami oraz nieruchomosciami komunalnymi na terenie Gminy Mirsk
Ewa BuczyńskaPodinspektor d/s gosp. nieruchomościami komunalnymi

75 64 70 445

nieruchomosci@mirsk.pl

– prowadzenie spraw związanych z nieruchomościami komunalnymi (oferty inwestycyjne, zbyt nieruchomości gminnych)
Agnieszka GreniukPodinspektor d/s planowania przestrzennego

75 64 70 444

plan@mirsk.pl

– prowadzenie spraw związanych z planowaniem przestrzennym
Andrzej ChrustekKomendant
Straży Miejskiej

75 64 70 446, 500 781 026

straz.miejska@mirsk.pl

– prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem ładu i porządku na terenie Miasta i Gminy Mirsk
Waldemar WawrzyniakStarszy Inspektor
Straży Miejskiej

75 64 70 446, 723 726 929

straz.miejska@mirsk.pl

– prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem ładu i porządku na terenie Miasta i Gminy Mirsk
Beata
Trojanowska
Główny Księgowy budżetu

75 64 70 460

budzet@mirsk.pl

– prowadzenie spraw finansowych związanych z budżetem Miasta i Gminy Mirsk
Danuta
Kalupa
Skarbnik Gminy Mirsk, Kierownik Referatu Finansowego

75 64 70 449

skarbnik@mirsk.pl

– prowadzenie spraw finansowych związanych z budżetem Miasta i Gminy Mirsk
Marta NamirowskaReferent d/s księgowości budżetowej75 64 70 448– prowadzenie spraw związanych z księgowością budżetową
Kornelia KaszaReferent d/s obsługi kasowej

75 64 70 450

kasa@mirsk.pl

– prowadzenie spraw związanych z obsługą kasową w UMiG Mirsk
Agata ChylińskaPodinspektor d/s podatków i opłat lokalnych

75 64 70 447

podatki@mirsk.pl

– prowadzenie spraw związanych z podatkami i opłatami obowiązującymi na terenie Miasta i Gminy Mirsk
Ewa KochajSpecjalista d/s księgowości podatkowej75 62 22 167
podatek.prawne@mirsk.pl
– prowadzenie spraw związanych z podatkami i opłatami obowiązującymi na terenie Miasta i Gminy Mirsk
Monika HałońSamodzielny Referent ds. księgowości podatkowej

75 64 70 460

gospodarka.odpadami@mirsk.pl

Renata KryłowiczSpecjalista d/s finansowo-płacowych

75 64 13 165

ksiegowosc@mirsk.pl

– prowadzenie spraw związanych z księgowością finansowo-płacową
Wioleta Długosz-SzafranMłodszy Referent d/s egzekucji i ewidencji środków trwałych

egzekucja@mirsk.pl

– prowadzenie spraw związanych z egzekucją i ewidencją środków trwałych
Beata RowińskaKierownik USC

75 64 70 451

usc@mirsk.pl

– prowadzenie spraw związanych z Urzędem Stanu Cywilnego (udzielanie ślubów cywilnych, prowadzenie rejestru małżeństw, urodzeń, zgonów),  prowadzenie spraw z zakresu gospodarki mieszkaniowej (wnioski o przyznanie mieszkania)
Sylwia Kałuża – TartakInsp. d/s ewidencji ludności, dowodów osobistych i ewidencji działalności gospodarczej

75 64 70 453

75 64 70 452

edg@mirsk.pl

ewidencja@mirsk.pl

– prowadzenie spraw związanych z podmiotami gospodarczymi na terenie Miasta i Gminy Mirsk (ewidencja działalności gospodarczej) oraz spraw związanych ze skargami mieszkańców,

– prowadzenie spraw związanych z ewidencją ludności (dowody osobiste, meldunki)

Agnieszka MilutaInsp. d/s obsługi Rady Miejskiej Gminy Mirsk

75 64 70 454

rada@mirsk.pl

– prowadzenie spraw związanych z obsługą Rady Miejskiej Gminy Mirsk (obsługa sesji, posiedzeń Komisji, korespondencja Rady)
Alicja
Janus
Insp. d/s kadr, oświaty i służby zdrowia

75 64 70 455

oswiata@mirsk.pl

– prowadzenie spraw związanych z oświatą oraz służbą zdrowia na terenie Miasta i Gminy Mirsk, kadry Urzędu
Alicja JaszczyszynInsp. d/s ochrony danych osobowych i zamówień publicznych, Koordynator ds. dostępności

75 62 22 169

rodo@mirsk.pl

– prowadzenie spraw z zakresu ochrony danych osobowych w UMiG Mirsk i w  jednostkch organizacyjnych Gminy Mirsk oraz z zakresu zamówień publicznych
Maciej GórnyReferent d/s drogownictwa

75 64 70 458

drogi@mirsk.pl

– prowadzenie spraw związanych z drogami i mostami stanowiącymi własność Gminy Mirsk
Bolesław FaściszewskiInsp. d/s kultury
i sportu

75 64 70 462

kultura@mirsk.pl

– prowadzenie spraw związanych z imprezami kulturalnymi i sportowymi na terenie Gminy Mirsk
Danuta WołoseckaInsp. d/s
promocji,
Red. nacz. „Wieści Mirska”

75 64 70 468

wiesci.mirska@mirsk.pl

– prowadzenie spraw związanych z promocją na terenie Miasta i Gminy Mirsk, prowadzenie miesięcznika samorządowego „Wieści Mirska”
Joanna TrudzińskaInsp. d/s turystyki i informacji turystycznej

75 64 70 468

it@mirsk.pl

– prowadzenie spraw związanych z promocją na terenie Miasta i Gminy Mirsk, prowadzenie Biura Informacji Turystycznej w Mirsku
 Józefa KucharczykKierownik Środowiskowego Klubu Profilaktyczno-Integracyjnego

75 64 70 462 – biuro

75 64 70 469 – Klub

klub@mirsk.pl

– prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Klubu Integracji Społecznej w Mirsku
Agata
Łojek
Główny Księgowy, Kierownik Referatu ds. Finansowych Oświaty

75 64 70 459

referat.oswiatowy@mirsk.pl

– prowadzenie spraw związanych z księgowością w placówkach oświatowych Gminy Mirsk
Edyta KotarbaInsp.  d/s księgowości szkół

75 64 70 459

referat.oswiatowy2@mirsk.pl

– prowadzenie spraw związanych z księgowością w placówkach oświatowych Gminy Mirsk