Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Telefon:

75 64 70 440

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

Interesanci

Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Mirsku – dane kontaktowe i zakresy prowadzonych spraw

Imię i nazwisko Stanowisko Nr telefonu, e-mail Zakres prowadzonych spraw
Urszula Subocz Specjalista d/s organizacyjnych i BHP 75 64 70 440 gmina@mirsk.pl – prowadzenie sekretariatu Urzędu oraz spraw z zakresu BHP pracowników Urzędu
Radosław Kuźniar Insp. d/s zarządzania kryzysowego i gospodarki komunalnej 75 64 70 443 gzr@mirsk.pl – prowadzenie spraw z zakresu zarządzania kryzysowego, ochrony przeciwpożarowej, ochrony przeciwpowodziowej, obrony cywilnej i gospodarki komunalnej (współpraca z ZGKiM Mirsk), administracja Biuletynem Informacji Publicznej
Ewa Pachciarek Specjalista. d/s remontów i inwestycji 75 62 22 166 remont@mirsk.pl – prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi (przetargi, zapytania ofertowe) i remontami obiektów gminnych
Aneta Szabla Insp. d/s rolnictwa i ochrony środowiska 75 64 70 445 srodowisko@mirsk.pl – prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska oraz rolnictwem na terenie Gminy Mirsk
Sylwia Grzesik Podinsp. d/s gospodarki odpadami i nieruchomościami komunalnymi 75 64 70 445 odpady@mirsk.pl – prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami oraz nieruchomosciami komunalnymi na terenie Gminy Mirsk
Ewa Buczyńska Podinspektor d/s gosp. nieruchomościami komunalnymi 75 64 70 445 nieruchomosci@mirsk.pl – prowadzenie spraw związanych z nieruchomościami komunalnymi (oferty inwestycyjne, zbyt nieruchomości gminnych)
Agnieszka Greniuk Podinspektor d/s planowania przestrzennego 75 64 70 444 plan@mirsk.pl – prowadzenie spraw związanych z planowaniem przestrzennym
Andrzej Chrustek Komendant Straży Miejskiej 75 64 70 446, 500 781 026 straz.miejska@mirsk.pl – prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem ładu i porządku na terenie Miasta i Gminy Mirsk
Waldemar Wawrzyniak Starszy Inspektor Straży Miejskiej 75 64 70 446, 723 726 929 straz.miejska@mirsk.pl – prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem ładu i porządku na terenie Miasta i Gminy Mirsk
Beata Trojanowska Główny Księgowy budżetu 75 64 70 460 budzet@mirsk.pl – prowadzenie spraw finansowych związanych z budżetem Miasta i Gminy Mirsk
Danuta Kalupa Skarbnik Gminy Mirsk, Kierownik Referatu Finansowego 75 64 70 449 skarbnik@mirsk.pl – prowadzenie spraw finansowych związanych z budżetem Miasta i Gminy Mirsk
Marta Namirowska Referent d/s księgowości budżetowej 75 64 70 448 – prowadzenie spraw związanych z księgowością budżetową
Kornelia Kasza Referent d/s obsługi kasowej 75 64 70 450 kasa@mirsk.pl – prowadzenie spraw związanych z obsługą kasową w UMiG Mirsk
Agata Chylińska Podinspektor d/s podatków i opłat lokalnych 75 64 70 447 podatki@mirsk.pl – prowadzenie spraw związanych z podatkami i opłatami obowiązującymi na terenie Miasta i Gminy Mirsk
Ewa Kochaj Specjalista d/s księgowości podatkowej 75 62 22 167 podatek.prawne@mirsk.pl – prowadzenie spraw związanych z podatkami i opłatami obowiązującymi na terenie Miasta i Gminy Mirsk
Monika Hałoń Samodzielny Referent ds. księgowości podatkowej 75 64 70 460 gospodarka.odpadami@mirsk.pl
Renata Kryłowicz Specjalista d/s finansowo-płacowych 75 64 13 165 ksiegowosc@mirsk.pl – prowadzenie spraw związanych z księgowością finansowo-płacową
Wioleta Długosz-Szafran Młodszy Referent d/s egzekucji i ewidencji środków trwałych egzekucja@mirsk.pl – prowadzenie spraw związanych z egzekucją i ewidencją środków trwałych
Beata Rowińska Kierownik USC 75 64 70 451 usc@mirsk.pl – prowadzenie spraw związanych z Urzędem Stanu Cywilnego (udzielanie ślubów cywilnych, prowadzenie rejestru małżeństw, urodzeń, zgonów),  prowadzenie spraw z zakresu gospodarki mieszkaniowej (wnioski o przyznanie mieszkania)
Sylwia Kałuża – Tartak Insp. d/s ewidencji ludności, dowodów osobistych i ewidencji działalności gospodarczej 75 64 70 453 75 64 70 452 edg@mirsk.pl ewidencja@mirsk.pl – prowadzenie spraw związanych z podmiotami gospodarczymi na terenie Miasta i Gminy Mirsk (ewidencja działalności gospodarczej) oraz spraw związanych ze skargami mieszkańców, – prowadzenie spraw związanych z ewidencją ludności (dowody osobiste, meldunki)
Agnieszka Miluta Insp. d/s obsługi Rady Miejskiej Gminy Mirsk 75 64 70 454 rada@mirsk.pl – prowadzenie spraw związanych z obsługą Rady Miejskiej Gminy Mirsk (obsługa sesji, posiedzeń Komisji, korespondencja Rady)
Alicja Janus Insp. d/s kadr, oświaty i służby zdrowia 75 64 70 455 oswiata@mirsk.pl – prowadzenie spraw związanych z oświatą oraz służbą zdrowia na terenie Miasta i Gminy Mirsk, kadry Urzędu
Alicja Jaszczyszyn Insp. d/s ochrony danych osobowych i zamówień publicznych, Koordynator ds. dostępności 75 62 22 169 rodo@mirsk.pl – prowadzenie spraw z zakresu ochrony danych osobowych w UMiG Mirsk i w  jednostkch organizacyjnych Gminy Mirsk oraz z zakresu zamówień publicznych
Maciej Górny Referent d/s drogownictwa 75 64 70 458 drogi@mirsk.pl – prowadzenie spraw związanych z drogami i mostami stanowiącymi własność Gminy Mirsk
Bolesław Faściszewski Insp. d/s kultury i sportu 75 64 70 462 kultura@mirsk.pl – prowadzenie spraw związanych z imprezami kulturalnymi i sportowymi na terenie Gminy Mirsk
Danuta Wołosecka Insp. d/s promocji, Red. nacz. „Wieści Mirska” 75 64 70 468 wiesci.mirska@mirsk.pl – prowadzenie spraw związanych z promocją na terenie Miasta i Gminy Mirsk, prowadzenie miesięcznika samorządowego „Wieści Mirska”
Joanna Trudzińska Insp. d/s turystyki i informacji turystycznej 75 64 70 468 it@mirsk.pl – prowadzenie spraw związanych z promocją na terenie Miasta i Gminy Mirsk, prowadzenie Biura Informacji Turystycznej w Mirsku
 Józefa Kucharczyk Kierownik Środowiskowego Klubu Profilaktyczno-Integracyjnego 75 64 70 462 – biuro 75 64 70 469 – Klub klub@mirsk.pl – prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Klubu Integracji Społecznej w Mirsku
Agata Łojek Główny Księgowy, Kierownik Referatu ds. Finansowych Oświaty 75 64 70 459 referat.oswiatowy@mirsk.pl – prowadzenie spraw związanych z księgowością w placówkach oświatowych Gminy Mirsk
Edyta Kotarba Insp.  d/s księgowości szkół 75 64 70 459 referat.oswiatowy2@mirsk.pl – prowadzenie spraw związanych z księgowością w placówkach oświatowych Gminy Mirsk