Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Telefon:

75 64 70 440

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

Interpelacje i zapytania radnych

INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH – 2019

1. Interpelacja Radnego Rady Miejskiej Gminy Mirsk  z dnia 27.02.2019 r. w sprawie katastrofy budowlanej przy ul. Mickiewicza 1 w Mirsku w dniu 25.01.2018 r. – treść interpelacji.

1.1 Odpowiedź na interpelację – odpowiedź.

2. Interpelacja Radnego Rady Miejskiej Gminy Mirsk  z dnia 27.02.2019 r. w sprawie inwestycji w strefie ekonomicznej firmy SAUBER CHEMICALS CORPORATION SP. Z O.O. – treść interpelacji.

2.1 Odpowiedź na interpelację – odpowiedź.

3. Interpelacja Radnego Rady Miejskiej Gminy Mirsk  z dnia 08.03.2019 r. w sprawie planowanych przedsięwzięć z zakresu kultury po zakończeniu prac remontowo-budowlanych przeprowadzanych w Klubie Profilaktyczno-Integracyjnym oraz sali widowiskowej w Mirsku – treść interpelacji.

3.1 Odpowiedź na interpelację – odpowiedź.

4. Interpelacja Radnego Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 28.03.2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej pod adresem ul. Spacerowa 1, 59-630 Mirsk, budynek po dawnej szkole podstawowej, działka nr 136 obręb Mirsk 3 – treść interpelacji.

4.1 Odpowiedź na interpelację – odpowiedź.

5. Interpelacja Radnego Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 28.03.2019 r. w sprawie funkcjonowania Punktu Lekarskiego w Rębiszowie – treść interpelacji.

5.1 Odpowiedź na interpelację – odpowiedź.

INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH – 2020

1. Interpelacja Radnego Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 14.02.2020 r. w sprawie stanu technicznego budynków w Gminie Mirsk – treść interpelacji.

1.1 Odpowiedź na interpelację – odpowiedź.

2. Interpelacja Radnego Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 14.02.2020 r. w sprawie monitoringu miejskiego i monitoringu w jednostkach oświatowych Gminy Mirsk – treść interpelacji.

2.1 Odpowiedź na interpelację – odpowiedź.

3. Interpelacja Radnego Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 14.02.2020 r. w sprawie jakości dostarczanych posiłków do jednostek oświatowych Gminy Mirsk – treść interpelacji.

3.1 Odpowiedź na interpelację – odpowiedź.

INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH – 2023

1.Interpelacja Radnego Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 06.01.2023 r. w sprawie realizacji usuwania eternitu w Gminie Mirsk – treść interpelacji.

1.1 Odpowiedź na interpelację – odpowiedź.

2.Interpelacja Radnego Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 06.01.2023 r. w sprawie pożaru budynku przy ul. Prostej nr 19 w Mirsku – treść interpelacji.

2.1 Odpowiedź na interpelację – odpowiedź.

3.Interpelacja Radnego Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 26.02.2023 r. w sprawie działalności usługowej Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku – treść interpelacji.

3.1 Odpowiedź na interpelację – odpowiedź.

4.Interpelacja Radnego Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 19.03.2023 r. w sprawie pomocy mieszkańcom budynku przy ul. Prostej nr 19 w Mirsku – treść interpelacji.

4.1 Odpowiedź na interpelację – odpowiedź.

5. Interpelacja Radnego Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 17.09.2023 r. w sprawie przetargu na dostarczanie posiłków do jednostek oświatowych na terenie gminy Mirsk – treść interpelacji.

5.1 Odpowiedź na interpelację – odpowiedź.