Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

Kolejne spotkanie projektowe

W środę, 30 października br., w miejskim urzędzie w Dubie odbyło się spotkanie dwóch zespołów roboczych, wspólnych polsko-czeskich projektów pn. „Ocalmy od zapomnienia pamiątki historyczne w Dubie i Mirsku” (CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0002067) i „Poznajemy się nawzajem-młodzi i seniorzy z Duby i Mirska” (CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0002064). Oba projekty uzyskały dofinansowanie Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, za pośrednictwem Funduszu Małych Projektów Euroregionu Nysa z programu współpracy międzynarodowej Interreg V-A Czechy-Polska na okres pogramowania 2014+.

Pierwszy z projektów, jest projektem inwestycyjnym i w jego ramach, w Mirsku zostanie odrestaurowana fontanna z niedźwiedziem. W Dubie przebudowie ulegnie część rynku tj. posadzone zostaną dęby, na rabatach zieleni powstaną nowe kompozycje z kwiatów i krzewów oraz powstanie opaska z kostki brukowej. 

Drugi projekt jest skoncentrowany na współpracy dzieci oraz nauczycieli z przedszkoli w Dubie i Mirsku. Międzypokoleniowy i międzynarodowy charakter osiągnięty zostanie poprzez włączenie do zadań kluczowych seniorów, głównie babć i dziadków. Na początku grudnia w Dubie, a w połowie grudnia w Mirsku odbędą się jarmarki, podczas których dzieci i dorośli poznają obrzędy, potrawy, ozdoby, kolędy – wszystko to, co związane jest z bożonarodzeniowym i adwentowym okresem. Porównają sposoby świętowania i razem będą uczestniczyć w przygotowaniach do tych, dla wszystkich, magicznych świąt. Później w Dubie, polskie dzieci wraz z dziadkami i rodzicami wezmą udział w cyklicznej imprezie pn. „Bajkowy las” a z kolei w Mirsku, Czesi, podczas pleneru plastycznego „Poznaj swój talent”, być może, odkryją swoje zdolności i umiejętności w różnych dziedzinach m.in. rysunku, rzeźbie, tańcu, śpiewie itp.