Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

Materiały promocyjne w ramach projektu

W ramach działań promocyjnych realizowanego z programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska i projektu „Ocalmy od zapomnienia pamiątki historyczne w Dubie i Mirsku” (Cz.11.2.45/0.0/16_012/0002067) Gmina Mirsk wydała dwa nowe wzory pocztówek, na których wyraźnie widać efekty rewitalizacji fontanny z niedźwiadkiem. Pocztówki można otrzymać bezpłatnie w Centrum Informacji Turystycznej Urzędu Miasta i Gminy Mirsk (wejście od strony biblioteki). Ponadto, obok fontanny umieszczona została tablica informacyjna w języku polskim i czeskim.

Artykuł w Nowinach Jeleniogórskich

Pocztówki

Tablica