Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

Spotkanie 3 – Spotkanie projektowe w Dubie.

W czwartek 5 marca br., w Dubie odbyło się spotkanie dwóch zespołów projektowych w sprawie omówienia dotychczasowych i kolejnych działań w dwóch projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach współpracy Interreg V-A Czeska Republika-Polska 2014-2020 – Fundusz mikroprojektów Euroregionu Nysa.  Pierwszy z nich „Ocalamy od zapomnienia pamiątki historyczne Duby i Mirska” (CZ.11.2.45/ 0.0/0.0/16_012/0002067) jest projektem inwestycyjnym i w jego ramach, w Mirsku zostanie odrestaurowana fontanna z misiem. Wyłoniono już inwestora, który ogrodził teren budowy i przystąpił do prac rewitalizacyjnych. W Dubie rozpoczęto przebudowę części rynku. Docelowo posadzone zostaną drzewa, na rabatach zieleni powstaną nowe kompozycje z kwiatów i krzewów. Całość zostanie ogrodzona opaską z kostki brukowej. Podczas ostatniej wizyty w Dubie, w grudniu 2019 r. dęby zasadzili włodarze obu miast – Duby i Mirska, rozpoczynając tym samym prace na placu przed ratuszem.

Drugi z projektów pn. „Poznajemy się nawzajem młodzi i seniorzy z Duby i Mirska” (CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_0120002064) skoncentrowany jest na współpracy dzieci oraz nauczycieli z przedszkoli w Dubie i Mirsku W jego ramach polskie dzieci z rodzicami i dziadkami wyjechały w grudniu ubiegłego roku na dwudniowe spotkanie do Czech, podczas którego poznawały zwyczaje świąteczne naszych sąsiadów, a czeskie dzieci z opiekunami, były w Mirsku, brały udział w jarmarku, warsztatach tematycznych i miały okazję zobaczyć jak wygląda polska wigilia. Kolejne działania zaplanowane są na maj br. Polskie dzieci i ich najbliżsi wyjadą do Duby. Wezmą udział w cyklicznej imprezie pn. „Bajkowy las”. W tym roku w bajkowym lesie ustawione zostaną stoiska różnych krajów i kontynentów. Odwiedzając je wszystkie poznają wiele ciekawostek na temat każdego z nich i rozwiązywać będą zagadki promowane podarunkami. Będzie tam też stoisko polskie przygotowane przez nas.  Z kolei w Mirsku, Czesi, podczas pleneru plastycznego „Poznaj swój talent”, być może, odkryją swoje zdolności i umiejętności plastyczne.

Nasze czwartkowe spotkanie zaowocowało wiedzą na temat stanu przygotowań do kolejnych działań w obu projektach i omówieniem ich finansów.