Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

Przetwarzanie danych osobowych – Sputnik Software

W związku z realizacją usług na podstawie Umowy 35/2017 z dnia 19 lipca 2017 roku  na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania , modernizacji sieci oraz wdrożenia i uruchomienia e-usług w ramach projektu pn.: „Informatyzacja Urzędów Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice, Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych -etap II”.

Informujemy, że Państwa Dane osobowe, których Administratorem jest Urząd Miasta i Gminy Mirsk reprezentowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk, przetwarzane i magazynowane są za pomocą programów dostarczonych przez Firmę Sputnik Software sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Klinkierowej 7, 60-104 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu -Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 792230149, REGON 634582244, KRS 0000204111.

Rodzaj powierzonych zbiorów danych osobowych klientów, interesantów, zleceniobiorców Administratora :

  • PESEL;
  • Nazwisko i imię;
  • Nazwa użytkownika, login;
  • Data urodzenia;
  • Płeć;
  • Dane połączeniowe:  adres IP, dane identyfikacyjne sieci;
  • Dane profilu konta: dane uprawnienia przypisane do roli w systemie informatycznym;
  • Dane dotyczące lokalizacji: kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu.

 

Od niniejszego postanowienia nie przysługuje Państwu możliwość odwołania na podstawie art. 6 ust. 1 lit e, ponieważ Administrator realizuje w ten sposób powierzone mu zadania wykonywane w interesie publicznym lub w ramach  sprawowania władzy publicznej.