Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych

W Urzędzie Miasta i Gminy Mirsk funkcjonuje Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych, który znajduje się w Biurze Informacji Turystycznej (parter).

profil zaufany

Profil Zaufany jest to cyfrowa metoda potwierdzenia tożsamości obywatela podczas załatwiania urzędowych spraw drogą elektroniczną bez konieczności obecności w urzędzie. Aby utworzyć Profil Zaufany należy wejść na stronę internetową www.epuap.gov.pl, zarejestrować nowe konto – wypełnić wniosek o założenie Profilu Zaufanego, znaleźć najbliższy urząd potwierdzający Profile Zaufane i do wybranego urzędu wysłać elektroniczny wniosek o potwierdzenie profilu. Aby ostatecznie potwierdzić swój profil zaufany, należy udać się wraz z dokumentem tożsamości do wybranego urzędu celem stwierdzenia zgodności wpisanych wcześniej danych osobowych.

Obszary zastosowania:

  • udostępnianie podstawowych usług publicznych. ePUAP jako wspólna infrastruktura wykorzystywana przez Instytucje Publiczne do udostępniania własnych usług.
  • usługa tzw. pisma ogólnego. Dostępna na ePUAP usługa umożliwiająca skierowanie pisma do dowolnego urzędu, który posiada konto na ePUAP w każdej sprawie, w której nie jest wymagany wzór dokumentu.
  • zintegrowany dostęp do elektronicznych usług publicznych. ePUAP jako wspólna infrastruktura dla zintegrowanego („odmiejscowionego”), ujednoliconego, zagregowanego dostępu do wykorzystywanych elektronicznych usług publicznych.
  • centralne repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych. ePUAP jako repozytorium standardowych wzorów dokumentów (formularzy) elektronicznych stosowanych w procedurach administracyjnych.
  • portal interoperacyjności. ePUAP jako narzędzie pracy grupowej dla „organizacji interoperacyjności” pomiędzy systemami teleinformatycznymi Państwa.

Założenia:

  • zachowanie jawności, otwartości oraz neutralności technologicznej interfejsów systemów teleinformatycznych;
  • dążenie do jak największej standaryzacji formatów danych wymienianych pomiędzy instytucjami publicznymi a usługobiorcami oraz pomiędzy samymi instytucjami publicznymi;
  • jednolity dostęp do usług (elektronicznych) bez ponoszenia znaczących kosztów.

Schemat jak uzyskać Profil Zaufany

Schemat zakładania konta na ePUAP