Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

Władze

Władze gminy

BURMISTRZ MIASTA I GMINY – Andrzej Jasiński

SEKRETARZ MIASTA I GMINY – Jan Zaliwski

SKARBNIK GMINY – Danuta Kalupa

RADA MIEJSKA GMINY MIRSK IX KADENCJI:

 • Przewodnicząca – Marta Pazowska
 • Wiceprzewodnicząca – Natalia Staszkiewicz
 • Wiceprzewodniczący – Tadeusz Przybylski

Radni:

 • Janina Charchuła
 • Joanna Łojko
 • Diana Słupska
 • Anna Chrzanowska
 • Lucyna Smaroń
 • Adam Fischer
 • Ryszard Hnydyszyn
 • Marek Maksymowicz
 • Piotr Cybulski
 • Bogusław Nowicki
 • Kazimierz Stettner
 • Marek Stąpor

Skład Rady Miejskiej Gminy Mirsk

Marta PazowskaPrzewodnicząca Rady

Natalia StaszkiewiczWiceprzewodnicząca Rady

oświadczenie majątkowe

Tadeusz Przybylski  Wiceprzewodniczący Rady

Janina Charchuła Radna

oświadczenie majątkowe

Joanna Łojko  Radna

oświadczenie majątkowe

Diana Słupska  Radna

oświadczenie majątkowe

Anna Chrzanowska  Radna

oświadczenie majątkowe

Lucyna Smaroń  Radna

Adam FischerRadny

Ryszard HnydyszynRadny

Marek MaksymowiczRadny

oświadczenie majątkowe

Piotr CybulskiRadny

Bogusław NowickiRadny

Kazimierz StettnerRadny

oświadczenie majątkowe

Marek StąporRadny

oświadczenie majątkowe

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Lucyna Smaroń Przewodnicząca Komisji
Anna Chrzanowska Członek Komisji
Joanna Łojko Członek Komisji
Marta Pazowska  – Członek Komisji
Natalia Staszkiewicz Członek Komisji

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa oraz Ochrony Środowiska

Ryszard HnydyszynPrzewodniczący Komisji
Tadeusz Przybylski Członek Komisji

Komisja Rozwoju

Adam Fischer Przewodniczący Komisji
Piotr Cybulski Członek Komisji
Marek Maksymowicz Członek Komisji
Bogusław Nowicki Członek Komisji
Marek Stąpor Członek Komisji

Komisja Rewizyjna

Marek StąporPrzewodniczący Komisji
Janina CharchułaCzłonek Komisji
Diana Słupska  – Członek Komisji
Adam Fischer Członek Komisji
Bogusław Nowicki
Członek Komisji
Piotr Cybulski
Członek Komisji
Kazimierz StettnerCzłonek Komisji

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Janina CharchułaPrzewodnicząca Komisji
Lucyna Smaroń – Członek Komisji
Anna ChrzanowskaCzłonek Komisji
Ryszard Hnydyszyn Członek Komisji
Diana Słupska Członek Komisji
Joanna Łojko Członek Komisji