Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Ankieta dotycząca inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie miasta i gminy Mirsk – PRZYPOMNIENIE.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

burmistrz miasta i gminy mirsk informuje

Szanowni Państwo,

Przypominam o obowiązku złożenia do 31. 10. 2021 r. ankiety dotyczącej inwentaryzacji źródeł niskiej emisji.

Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XXI/505/20 z dnia 16. 07. 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Powietrza gminy zostały zobligowane do podjęcia działań polegających na przeprowadzeniu inwentaryzacji źródeł niskiej emisji.

W związku z powyższym została przygotowana ankieta w przedmiotowym zakresie, którą mogą Państwo, zależnie od preferencji, pobrać w wersji dokumentu w Urzędzie Miasta i Gminy Mirsk lub ze strony internetowej Urzędu www.mirsk.pl albo wypełnić online (link poniżej). Deklaracje dotyczą wszystkich nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Mirsk i mogą być składane, zarówno przez właścicieli, jak również faktycznych posiadaczy (np. najemców, użytkowników), do dnia 31.10.2021 roku.

Dane zebrane w ten sposób pozwolą zaplanować działania na najbliższe lata na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza oraz przyczynią się do poszerzenia wiedzy na temat wykorzystywanych źródeł ciepła na terenie miasta i gminy Mirsk.

Inwentaryzacja źródeł ciepła pozwoli również na zaplanowanie środków na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Mirsk na dofinansowanie wymiany pieców.

Jednocześnie informuję, iż złożenie ankiety nie wiąże się z żadnymi kosztami ani dodatkowymi opłatami. Państwa pomoc w przeprowadzeniu inwentaryzacji będzie stanowić nieocenione wsparcie w dążeniach naszego regionu do osiągnięcia optymalnych wskaźników czystości powietrza, na czym skorzystają wszyscy jego mieszkańcy, zarówno obecni i przyszli.

Z góry dziękuję za Państwa zaangażowanie i poświęcony czas.

Burmistrz

Miasta i Gminy Mirsk

/-/ Andrzej Jasiński