Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

AWARYJNE ZAMKNIĘCIE WIADUKTU W UBOCZU NA DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 364 OD DNIA 25.03.2024 R.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

Na podstawie ogłoszonego postępowania przetargowego na remont wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 nad czynną linią kolejową nr 274 w miejscowości Gryfów Śląski w dniu 21.04.2023 r. zostały wybrany Wykonawca – konsorcjum firm „PROBUDOWA” Sp. z o.o. (lider) oraz IMD Paweł Wątroba (partner), a w dniu 09.05.2024 r. została podpisana z nim umowa.

Wykonawca rozpoczął prace przygotowawcze nie wymagające wprowadzania zmian w organizacji ruchu, polegające na sprawdzeniu możliwości technicznych wykonania podniesienie obiektu. W trakcie prowadzonych prac przy wykonywanej próbie siłowników, okazał się, że stan techniczny wiaduktu przeznaczonego do remontu okazał się gorszy niż to wstępnie zakładała dokumentacja projektowa. Koniecznym było powołanie rzeczoznawcy i wykonanie opinii technicznej. W dniu 18.03.2024 r. została wykonana Opina techniczna, która wykazała, że należy w trybie pilnym rozpocząć działania remontowe. Z uwagi na brak zatwierdzonego jeszcze projektu tymczasowej organizacji ruchu kierownik budowy zgodnie z zaleceniami Opinii technicznej podjął decyzje o zamknięciu od dnia 25.03.2024 r. wiaduktu i wprowadzeniu w trybie awaryjnym organizacji ruchu zastępczego. Na skutek wspólnych działań władz miasta Gryfowa Śląskiego, Zarządu Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim, Wykonawcy oraz Inwestora (DSDiK) od 25.03.2024 r., będzie można rozpocząć pilny remont wiaduktu i poprowadzić objazdy uzgodnionymi trasami.

Uzgodnione trasy objazdu przedstawiamy poniżej