Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

„Badanie satysfakcji  wnioskodawców dotyczące jakości pomocy świadczonej przez LGD Partnerstwo Izerskie na wszystkich etapach realizacji projektów przez beneficjentów w okresie 2018-2023”.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

Zapraszamy do wypełnienia ankiety oceniających jakość pomocy świadczonej przez pracowników Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie. Wypełnienie ankiet pozwoli ocenić działania LGD- jakość pomocy świadczonej przez LGD na wszystkich etapach realizacji projektów przez Beneficjentów (złożenie wniosku, uzupełnienia, wnioski o płatność). Badanie satysfakcji pozwoli sprawdzić stopień zadowolenia Beneficjentów z doradztwa prowadzonego przez pracowników Stowarzyszenia LGD – Partnerstwo Izerskie.

Wypełnione ankiety prosimy dostarczyć osobiście lub poprzez skan/ zdjęcie  na adres: doradca@lgdpartnerstwoizerskie.pl / 603087205.

Termin przesyłania ankiet – 30 czerwca 2024r.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety!