Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Bezpieczne pozyskiwanie i przetwarzanie drewna na potrzeby gospodarstwa rolnego – Jak ściąć drzewo siekierą?

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

Jak ściąć drzewo siekierą?

Kolejny artykuł dotyczący bezpiecznej pracy podczas obróbki drewna dotyczy posługiwania się siekierą.

W trakcie prac rolnicy zapominają o przygotowaniu miejsca pracy oraz o przygotowaniu narzędzi. Zapominają również o środkach ochrony osobistej.

Przed łupaniem drewna siekierą należy pamiętać o  jej  wcześniejszym  sprawdzeniu.

Szczególną  uwagę  należy zwrócić  na  ostrze, czyli  poziom  jego naostrzenia,  a  także  osadzenie. Niemniej  ważny  jest  stan  trzonka  drewnianego,  jak i z tworzywa sztucznego.  Wszelkie pęknięcia, otarcia i uszczerbki mogą  mieć wpływ  na  poziom bezpieczeństwa  podczas  pracy siekierą. Należy  pamiętać  także o tym, by pieniek służący do rąbania  był  odpowiedniej  wysokości  i  stabilnie  spoczywał  na podłożu. Pieniek do łupania drewna najlepszy jest z wyschniętego dębu.

Podczas  łupania  pod żadnym  pozorem  nie  wolno przytrzymywać drewna rękoma!

Zawsze należy stosować rękawice oraz okulary ochronne.

Bezpieczna  praca  siekierą  uzależniona jest od osadzenia i stanu ostrza, a także od jakości i długości trzonka.

Siekiera to bardzo praktyczne narzędzie, ale jego nieprawidłowe używanie może być niebezpieczne. Jednak zastosowanie kilku prostych zasad wykluczy ryzyko skaleczeń i urazów.

  • Zadbaj o odpowiednią odzież ochronną
  • Przygotuj siekierę
  • Przygotuj miejsca pracy
  • Stabilnie ustaw pień do rozłupania drewna
  • Ułóż drewno na środku pnia
  • Zawsze dbaj o porządek wokół miejsca pracy.