Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Bezpieczne pozyskiwanie i przetwarzanie drewna na potrzeby gospodarstwa rolnego.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

Bezpieczne pozyskiwanie i przetwarzanie drewna na potrzeby gospodarstwa rolnego

KRUS przypomina zasady bezpiecznej ścinki drzew stojących

Przystępując do ścinki drzew w sadzie lub własnym lesie należy zapewnić sobie pomoc drugiej osoby. Bezpieczna odległość miedzy pracującymi osobami musi wynosić dwie wysokości ścinanego drzewa.

Niedopuszczalne jest przebywanie osób trzecich lub zwierząt w pobliżu ścinanego drzewa. Powinno się uprzedzić potencjalnie zagrożone osoby o zamiarze wykonywania pracy. Podczas samego procesu ścinki należy trzymać się następujących zasad:

– ustalić zasady porozumiewania się w zespole;

– określić kierunek obalania drzewa;

– wyznaczyć i oczyścić (np. z gałęzi, krzewów) ścieżki oddalania, dla bezpiecznego odejścia od drzewa po zakończeniu ścinki – na minimalną odległość 5 metrów.

Gdy drzewo, które ścinasz ma średnicę większą niż kilkanaście centymetrów (>15) pamiętaj o ścinaniu z pozostawieniem tzw. zawiasy (niedopiłu), która gwarantuje utrzymanie kierunku obalania i jego spowolnienie. Aby prowadnica pilarki nie uwięzła w drzewie, lub by pień niespodziewanie się nie cofnął w kierunku ścinającego, stosuj specjalne kliny wbijane w szczelinę powstałą po nacięciu drzewa. Dzięki ich odpowiedniemu umieszczeniu możesz także kontrolować kierunek, w którym drzewo ma spaść. Po zakończeniu ścinki upewnij się, że na okolicznych drzewach nie wiszą połamane gałęzie. Jeśli ścinane drzewo zawisło, nigdy nie pozostawiaj go w takim stanie! Nie staraj się odcinać jego poszczególnych kawałków, by samo spadło. Aby bezpiecznie ściągnąć zawieszone drzewo użyj specjalnych narzędzi, np. dźwignio-obracaka, tirfora, kleszczy czy drągów o odpowiedniej grubości i długości. Pod żadnym pozorem nie przechodź lub nie stawaj pod takim drzewem!

Pozyskując drewno dobrze jest mieć pomocnika.

Zawiasa nadaje kierunek obalania, spowalnia upadek drzewa i zapobiega jego obrotowi wokół własnej osi.

Właściwe wyznaczenie stref oddalania to podstawa bezpiecznej ścinki.

Pamiętaj o kierunku obalania.

Po ścięciu drzewa następuje pozbawianie go gałęzi (okrzesywanie). To również czynność, podczas której dochodzi do wielu wypadków. Spowodowane są one nieprzestrzeganiem zasad bhp. W czasie odciągania odciętych gałęzi należy włączyć hamulec bezpieczeństwa pilarki. Manewrować pilarką należy tak, by zawsze była ona ustawiona równolegle do pnia ściętego drzewa. Nie wolno obcinać gałęzi, których nie widać w całości. Nie należy stawać na ściętym drzewie podczas okrzesywania, ani opierać się o nie nogą, lub obcinać gałęzie, gdy drzewo nie leży całkowicie na ziemi.

Zasady prawidłowego zachowania podczas okrzesywania:

– osoba okrzesująca stoi po przeciwnej stronie drzewa, z którego odcina gałęzie;

– gałęzie należy odcinać górną częścią prowadnicy;

– powinno się zwracać uwagę na przyciśnięte gałęzie, które podczas odcinania mogą spowodować opadnięcie pnia drzewa lub ich niekontrolowany ruch (tzw. sprężynowanie gałęzi).

Zjawisko odbicia zachodzi w momencie kontaktu górnej części końcówki prowadnicy z drewnem, powodując tym samym niespodziewany odrzut pilarki w kierunku górnej części ciała. Spowodować to może obrażenia głowy, twarzy, szyi i ramion.

Z uwagi na możliwe odbicia drewna, a także zakleszczenia prowadnicy, szczególną uwagę należy zachować przy przerzynce naprężonych pni (m.in. wywrotów) lub gałęzi oraz ścince drzew pochylonych.

W przypadku ścinki drzew suchych, dziuplastych, spróchniałych wewnątrz, należy zachować podwyższoną ostrożność – drzewo takie może nieoczekiwanie złamać się w trakcie cięcia lub upaść w nieprzewidzianym kierunku.

Dłuższe przemarsze z uruchomioną pilarką z pracującym silnikiem dopuszczalne są tylko z włączonym hamulcem bezpieczeństwa.

Na czas pracy poza obejściem należy zabierać ze sobą apteczkę i telefon.