Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

Informujemy że w okresie wakacji KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników. Dzieciom z województwa dolnośląskiego proponujemy wyjazd na bezpłatny turnus do Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS:

  • w Świnoujściu – w terminie 11 sierpnia do 31 sierpnia 2022 r.(dzieci z chorobami układu oddechowego)
  • w Jedlcu – w terminie 01 sierpnia do 21 sierpnia 2022 r. (dzieci z chorobami układu ruchu)

 

Z oferty mogą skorzystać dzieci:

  • których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy . Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie – ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwalnie, co najmniej rok.
  • wiek – dzieci urodzone w latach 2007 – 2015 (7-15 lat) z problemami zdrowotnymi wymagającymi rehabilitacji leczniczej w zakresie chorób układu oddechowego oraz wad i chorób układu ruchowego.
  • samodzielnie wykonuje podstawowe czynności życiowe, tzn. ubieranie się, jedzenie, mycie itp.

 

Pierwszeństwo w skierowaniu na turnus rehabilitacyjny mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności ( do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o niepełnosprawności)

Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej KRUS www.krus.gov.pl