Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

burmistrz miasta i gminy mirsk informuje

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje o podjęciu:

  • Uchwały nr XXIX/369/21 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w granicach administracyjnych miasta Mirsk;
  • Uchwały nr XXX/380/21 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Giebułtów.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. opracowań. Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Mirsk, Plac Wolności nr 39, 59-630 Mirsk, w terminie do dnia 23 lipca 2021 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Uwagi i wnioski, w tym z zakresu ochrony środowiska, można składać w formie pisemnej, ustnie
do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: gmina@mirsk.pl lub za pomocą platformy ePUAP na adres: /s0eka1s21o/SkrytkaESP.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk.