Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk zaprasza do konsultacji dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Mirsk na lata 2021-2030.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

burmistrz miasta i gminy mirsk informuje

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1057 ze zm.) oraz uchwałą Nr XXVII/342/21 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Mirsk na lata 2021 – 2030),

zapraszam

sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, mieszkańców Gminy Mirsk oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu do zapoznania się z projektem
Strategii Rozwoju Gminy Mirsk na lata 2021-2030.

Ewentualne opinie, uwagi, propozycje zmian zapisów wraz z uzasadnieniem można zgłaszać na załączonym Formularzu w terminie od 2 lutego 2022 r. do 8 marca 2022 r. (termin ustalony na min. 35 dni) lub podczas spotkania konsultacyjnego

Formularz zgłoszenia opinii/ uwagi/ propozycji należy:

  1. przesłać na adres: Urząd Miasta i Gminy ul. plac Wolności 39; 59-630 Mirsk (o terminowości decyduje data wpływu Formularza do Urzędu),
  2. lub złożyć osobiście w tut. Urzędzie,
  3. albo przesłać zeskanowany dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: gmina@mirsk.pl

Spotkanie konsultacyjne w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Mirsk na lata 2021-2030 odbędzie się w formule spotkania online w dniu 28 lutego 2022 roku o godz. 11.00. Aby wziąć udział w spotkaniu należy zarejestrować się do 26 lutego 2022 roku klikając w poniższy link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpM6fHqWCbMHB50WCWdLqh5-L362L85q40AwbocWE80J248w/viewform?usp=sf_link

Na podanego podczas rejestracji maila zostanie Państwu przesłany właściwy link do spotkania konsultacyjnego.       

Burmistrz

Miasta i Gminy Mirsk

/-/ Andrzej Jasiński