Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Bezpieczniej przy drodze wojewódzkiej.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

Trwają intensywne prace przy budowie chodnika dla pieszych przy alei Wojska Polskiego. Zadanie jest realizowane pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 361 w Mirsku, w zakresie chodnika, etap I” .

Wykonawcą prac jest Konsorcjum firm: Eltor Sp. z o.o. – Lider konsorcjum i Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Jałowiec.  Prace wyceniono na 2.709.982,50 zł, a wykonawca udziela gwarancji na roboty na okres  60 miesięcy.  Budowa chodnika jest wynikiem wieloletnich starań władz Gminy Mirsk o przeprowadzenie tej inwestycji przez właściciela drogi Województwo Dolnośląskie. Dzięki podpisanej w ubiegłym roku umowie, województwo powierzyło gminie zastępstwo inwestycyjne podczas budowy oraz zobowiązało się do sfinansowania 50 % kosztów zadania. Pozostałą część zapewnia Gmina Mirsk.

Przyglądając się postępowi prac na placu budowy, należy mieć nadzieję, że do końca roku mieszkańcy będą bezpiecznie przemieszczać się wzdłuż alei Wojska Polskiego.Na razie prace postępują szybko, co wyraźnie widać. Ukończony już został odcinek od sklepu Dino do pierwszego przystanku w  Mroczkowicach. Kolejny etap to odcinek od sklepu Dino do skrzyżowania al. Wojska Polskiego z ul. Słowackiego.