Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

DARMOWY INTERNET – HOT-SPOTY NA TERENIE MIRSKA.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

Hot-spot z ang. „gorący punt” to punkt dostępu do sieci bezprzewodowej, umożliwiający za jego pośrednictwem dostęp do Internetu. Pozwalają one posiadaczom komputerów przenośnych (laptopów), a także palmtopówtelefonów komórkowych i innych urządzeń (np. odbiorników GPS) wyposażonych w bezprzewodową kartę sieciową umożliwiającą podłączenie się i dostęp do Internetu. 

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk złożył wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działanie nr 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. Gmina otrzymała dofinansowanie na projekt pn. „Zapewnienie mieszkańcom Gminy Mirsk publicznego dostępu do Internetu”. Całkowita wartość projektu to kwota 64 368,00 zł, w tym: z budżetu  środków europejskich – 54 712,80 zł, z budżetu państwa – 9 655,20 zł. W ramach tego dofinansowania, do 30 czerwca 2021 r. utworzonych zostanie 11 bezpłatnych publicznych punktów dostępu do Internetu (hot-spotów).

W I etapie hot-spoty zewnętrzne zostaną zainstalowane: na placu zabaw na ul. Bohaterów znad Nysy, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym na ul. Betleja (w budynku szkoły podstawowej i w budynku przedszkola), w Zespole Szkół na ul. Wodnej, w rynku – w pobliżu ratusza oraz w okolicy byłego dworca PKP. Hot-spoty wewnętrzne będą w SP ZOZ na ul. Mickiewicza i w Bibliotece Publicznej Gminy Mirsk.

W II etapie wyposażone w hot-spoty zostaną szkoły w Giebułtowie i Rębiszowie.