Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Debata nad raportem o stanie gminy – 30.06.2021 r.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

W dniu 30 czerwca 2021 r. na sesji Rady Miejskiej Gminy Mirsk odbędzie się debata nad raportem o stanie gminy.

W debacie nad raportem mogą zabierać również głos mieszkańcy Gminy Mirsk. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do Przewodniczącego Rady Gminy Mirsk pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy (czyli do 29 czerwca 2021 r. do godz. 15:00).

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Mirsk

/-/ Antoni Alchimowicz