Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Decyzje Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 28.12.2021 r. w sprawie udzielenia pozwolenia na przywóz odpadów do wypełnienia wyrobiska poeksploatacyjnego ne działce nr 199/4 obręb Proszowa, Gmina Mirsk przez firmę Pri-Bazalt Rekultywacja Sp. z o.o.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie