Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

DOFINANSOWANIE ZABYTKÓW W GMINIE MIRSK.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

burmistrz miasta i gminy mirsk informuje

Gmina Mirsk do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego w Aplikacji Polski Ład złożyła 10 wniosków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, których nabór odbywał się od 24 listopada 2022 r. do 31 marca 2023 r. i otrzymała dofinansowanie na 7 z nich:

  1. Prace odtworzeniowo – ratownicze zabytkowych ławek kościelnych etap II w XVI wiecznym kościele p.w. Zwiastowania NMP w Mirsku – 147 000,00 zł
  2. Rekonstrukcja stolarki okiennej w kościele p.w. św. Barbary z XVIII w. – 147 000,00 zł
  3. Remont elewacji kościoła parafialnego p.w. św. Michała Archanioła  w Giebułtowie z XVI w.,   etap I – 147 000,00  zł
  4. Prace odwodnienia budynku kościoła parafialnego p.w. Imienia NMP z XV w. w Grudzy – 147 000,00 zł
  5. Prace konserwatorsko restauracyjne ołtarza głównego w kościele filialnym p.w. św. Jana chrzciciela z XV w. w Proszowej – 147 000,00 zł
  6. Konserwacja barokowej ambony drewnianej z II poł. XVIII w. w kościele filialnym p.w. Narodzenia NMP w Gierczynie – 147 000,00 zł
  7. Prace konserwatorko – restauracyjne XVII wiecznego ołtarza głównego wraz z obrazem w XVI wiecznym kościele p.w. Zwiastowania NMP w Mirsku – 294 000,00 zł.

Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków mogło być przyznane jedynie w przypadku posiadania przez wnioskodawcę udziału własnego na realizację zadania inwestycyjnego, pochodzącego ze środków innych niż środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości nie niższej niż 2% wartości zadania inwestycyjnego.