Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Dolnośląski Program Wspierania Talentów.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

Samorząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 21 marca 2024 r. podjął uchwałę nr LXVIII/1472/24 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przyznawania jednorazowego stypendium uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz studentom w ramach Dolnośląskiego Programu Wspierania Talentów.

Głównym celem i zadaniem programu jest przyznawanie utalentowanym i efektywnie działającym uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz studentom, chcącym pracować nad swoim rozwojem, by umożliwić im start w prestiżowych ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach. Uczniowie oraz studenci od lat uzyskują wybitne osiągnięcia w konkurach, olimpiadach, turniejach na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym, z zakresu różnych dziedzin nauki. Koszty związane z udziałem w tych wydarzeniach, niejednokrotnie przewyższają dostępny budżet, uniemożliwiając tym samym udziału w zawodach.

Mając na uwadze powyższe oraz rozwój talentów na Dolnym Śląsku, Samorząd Województwa Dolnośląskiego stworzył program, który będzie wspierał utalentowanych Dolnoślązaków, w rozwijaniu ich pasji i zainteresowań.

Na realizację ww. zadania, w budżecie Województwa Dolnośląskiego zostały zabezpieczone środki w wysokości 100 000,00 zł.

Realizatorem programu jest Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu.