Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU PKO W MIRSKU.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

burmistrz miasta i gminy mirsk informuje

Z chwilą ogłoszenia stanu epidemicznego w Polsce, bank PKO ograniczył działalność, w tym również swojego oddziału w Mirsku. To ograniczenie wynikało z dwóch faktów, pierwsze z możliwości wykorzystania przez pracowników banku opieki nad dziećmi do lat 8, w czasie, gdy szkoły są zamknięte oraz podyktowane zostało bezpieczeństwem pracowników i klientów. Takie uzasadnienie otrzymałem od osób zarządzających. Zamknięcie oddziału w Mirsku spowodowało duże utrudnienia dla naszych mieszkańców.  Pomimo interwencji i rozmów z dyrekcją banku, do chwili obecnej, nie udało się znaleźć rozwiązania, dlatego nasi mieszkańcy są zmuszeni korzystać z placówki w Gryfowie Śląskim. Tam również są utrudnienia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa zarówno pracowników banku, jak i interesantów. Tworzą się długie kolejki, ponieważ pracują tylko dwa stanowiska. Rozmawiając z dyrektorem banku otrzymałem informację, iż faktycznie wielu pracowników korzysta z opieki nad dziećmi. Pojawiła się jednak szansa na to, by po świętach oddział banku PKO w Mirsku, w ograniczonych ramach czasowych, pracował.  Od 14 kwietnia br., od poniedziałku do piątku, oddział byłby czynny od godz. 10 do godz. 14.00. Dwie pierwsze godziny, zgodnie z wytycznymi rządu, byłyby przeznaczone na obsługę osób powyżej 65 roku życia, potem nastąpiłaby 15 minutowa przerwa na dezynfekcję i po niej pozostali interesanci mogliby załatwić swoje sprawy. Oczywiście nie jest to 100% załatwienie problemu ale przynajmniej częściowa poprawa sytuacji. Pani dyrektor, w rozmowie ze mną podkreśliła, że to rozwiązanie będzie możliwe tylko wtedy, gdy nie wynikną dodatkowe obostrzenia związane z pandemią. Nie wyklucza również, że może nie udać się tego rozwiązania wprowadzić w życie. Jak wiemy, szkoły są zamknięte do świąt, jeśli rząd przedłuży ten stan, pracownicy nie wrócą na swoje stanowiska i otwarcie oddziału, nawet w okrojonych godzinach pracy, może nie dojść do skutku.

Razem z panią dyrektor zachęcam do korzystania z bankowości elektronicznej, kart kredytowych, telefonów i maili.

Przypominam naszym mieszkańcom, że wszelkie opłaty (podatki, odpady, użytkowanie wieczyste, spłaty rat za zakup nieruchomości) można nadal wpłacać w kasie UMiG . Urząd pracuje bez zmian, chociaż też są pewne utrudnienia. Są wydzielone strefy przyjmowania interesantów, a kasa pracuje  w poniedziałki od 8.00 – 15.00, od wtorku do piątku w godzinach 9.00 – 13.00

Również kasa w ZGKiM pracuje przyjmując opłaty za wodę, ścieki, opłaty za lokale komunalne i użytkowe, opłaty cmentarne itp., jest czynna od poniedziałku do piątku, w godz. 11.00-13.00.