Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Działania podejmowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk w sprawie rekultywacji wyrobiska w Rębiszowie i stanowiska instytucji odpowiedzialnych za kontrolę i wydawanie zgód na prowadzenie prac.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

burmistrz miasta i gminy mirsk informuje

W związku z pojawiającymi się informacjami o braku zainteresowania burmistrza i władz gminy problemem rekultywacji wyrobiska pokopalnianego w Rębiszowie, poniżej przedstawiam moje stanowisko i odpowiedzi na moje wystąpienie do organów i instytucji odpowiedzialnych za nadzór, kontrolę oraz wydawanie zgód na prowadzenie przedmiotowej rekultywacji.

Ponadto przypominam, że na naszej stronie internetowej i facebooku udostępniam decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie transgranicznego przemieszczania odpadów do Rębiszowa. Tym samym informuję mieszkańców o sytuacji w tym zakresie.

                                                                                                               Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk

                                                                                                                            Andrzej Jasiński