Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

Edukacja

Gmina Mirsk jest organem prowadzącym dla następujących szkół:

  1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mirsku w skład którego wchodzą:
    • Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego,
    • Technikum Hotelarsko-Turystyczne,
    • Szkoła Podstawowa im. Osadników Ziemi Mirskiej,
    • Przedszkole Publiczne im. Izerskich Skrzatów.

Szkoły ponadpodstawowe prowadzone są przez Gminę Mirsk  na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Lwóweckim. 

     2. Szkoła Podstawowa w Giebułtowie,

     3. Szkoła Podstawowa im. św. Floriana w Rębiszowie.