Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Fontanna z misiem odzyska dawny blask.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

Gmina Mirsk rozpisała zapytanie ofertowe na: wykonanie robót budowlanych – konserwatorskich w zakresie wykonania zadania pn. „Rewitalizacja  fontanny MIŚ na placu Wolności w Mirsku” w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska i projektu „Ocalamy od zapomnienia pamiątki historyczne w Dubie i Mirsku. Wpłynęła jedna oferta od Przedsiębiorstwa VOYAL Jacek Wojciechowski ul. Ogrodowa 27B 58 – 508 Siedlęcin. Koszt wszystkich wyszczególnionych robót wyceniono na: 147.890,28 zł brutto, w tym VAT 27.654,28 zł, choć Gmina zaplanowała na ten cel: 80.762,72 zł + podatek VAT. Z uwagi na braki na rynku wyspecjalizowanych wykonawców robót konserwatorskich, pomimo że złożona oferta przewyższała możliwości finansowe zamawiającego dokonano korekty budżetu Gminy Mirsk w celu zapewnienia odpowiednich środków i zaakceptowano ofertę, która spełniła wszystkie wymogi stawiane przez zamawiającego. Termin realizacji zadania ustalono na dzień 15.06.2020 r.