Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

GLIFOSAT – WYNIKI BADAŃ NASZYCH DZIECI.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

burmistrz miasta i gminy mirsk informuje

W 2021r. formacja polityczna „Przebudzeni konsumenci” z jej liderem Marcinem Bustowskim zwróciła się do Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk Andrzeja Jasińskiego z prośbą o zabezpieczenie środków w budżecie na badanie dzieci  pod kątem zanieczyszczenia ich organizmów glifosatem. Glifosat to popularny środek stosowany do zwalczania chwastów. Od dłuższego czasu jego stosowanie krytykują rolnicy, ekolodzy i organizacje konsumenckie. Ich zdaniem jest rakotwórczy. Z kolei amerykańskie i europejskie organizacje związane z żywnością uważają go za bezpieczny. Znaleźć go można w wielu produktach spożywczych, a zwłaszcza w kaszach. Zaniepokojeni ewentualnym negatywnym wpływem na zdrowie i życie ludzi, głównie dzieci członkowie formacji politycznej chcieli pokazać, że stosowanie glifosatu jest bardzo groźne.

Na wniosek burmistrza Rada Miejska Gminy Mirsk przeznaczyła środki finansowe w wysokości 7 tys. zł na badanie dzieci pod względem obecność w ich organizmach tej trującej substancji. Za zgodą rodziców przebadano 26 (choć można było więcej) uczniów gminnych szkół.

Badanie na obecność glifosatu w organizmie dzieci przeprowadziła ogólnopolska sieć laboratoriów ALAB Laboratoria Sp. z o.o., laboratorium medyczne w Jeleniej Górze. Z badania mogli skorzystać uczniowie wszystkich szkół podstawowych w Gminie Mirsk, jeżeli rodzice złożyli oświadczenie o udziale dziecka w badaniu. Koszt 1 badania wynosił 189,00 zł i pokrywała je Gmina Mirsk. Z badania na obecność glifosatu mogło skorzystać 17 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Mirsku, 12 uczniów ze Szkoły  Podstawowej w Rębiszowie i 7 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Giebułtowie. W dniu 9 grudnia 2021 r. materiał do badania do SP ZOZ Gminy Mirsk dostarczyło 26 rodziców.

Zakres referencyjny (norma) wynosi <60 ng/ml. Z przebadanych 26 uczniów,  2 uczniów miało wynik <60 ng/ml, u pozostałych 24 uczniów była przekroczona norma zawartości glifosatu w organizmie.

Badania wyraźnie pokazują wpływ glifosatu na florę jelitową człowieka (mikrobiom jelitowy). Wykazano, że glifosat jest silnie antybiotyczny, szczególnie przeciw bakteriom mlekowym, bifidobakteriom i Enterococcus faecalis. Wrażliwość na glifosat prowadzi do zmniejszenia ilości ochronnych bakterii w jelicie człowieka, a w konsekwencji do pogorszenia odporności na bakterie chorobotwórcze, w szczególności Clostridia i Salmonella.

Biorąc powyższe pod uwagę Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk wystosował pismo do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego z prośbą o zainteresowanie podległych ministerstwu jednostek negatywnym wpływem glifosatu na organizm dzieci i dorosłych oraz podjęcie działań zgodnie z kompetencją.