Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Gmina Mirsk pozyskała środki na budowę wodociągów.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

burmistrz miasta i gminy mirsk informuje

Znane są już wyniki drugiej pilotażowej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Gmina Mirsk składała trzy wnioski o dofinansowanie (o złożonych wnioskach pisaliśmy http://mirsk.pl/rzadowy-fundusz-polski-lad-edycja-2-i-3-w-gminie-mirsk/) Skutecznie udało się pozyskać środki na dwa zadania, które dotyczyły budowy sieci wodociągowych.

Otrzymaliśmy 4,94 mln złotych na budowę pierwszego etapu sieci wodociągowej w Krobicy oraz 5,7 mln złotych również na pierwszy etap budowy sieci wodociągowej w Orłowicach, to łącznie 10,64 mln złotych. Do każdego zadania gmina będzie zobowiązana dołożyć swoje środki w wysokości co najmniej 5% wartości inwestycji.

Aktualnie jest ogłoszona lista gmin, które otrzymały dofinansowanie. Prace będą mogły się rozpocząć po uzyskaniu wstępnej promesy finansowej z Banku Gospodarstwa Krajowego. Gmina będzie miała 9 miesięcy na rozpoczęcie procedury przetargowej. Zadania mają przygotowane dokumentacje techniczne, co pozwoli szybko przygotować przetargi i rozpocząć prace budowlane.

To już nasze kolejne dofinansowanie. W pierwszej edycji programu otrzymaliśmy zapewnienie wsparcia inwestycji „Adaptacja budynku Gimnazjum na Przedszkole Publiczne wraz z wyposażeniem” w kwocie 4,25 mln złotych. Prace adaptacyjne już się rozpoczęły.