Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

GMINA MIRSK POZYSKAŁA ŚRODKI NA REMONTY DRÓG W GIERCZYNIE.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

burmistrz miasta i gminy mirsk informuje

Gmina Mirsk złożyła wniosek i otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w kwocie 2 mln zł netto, na remont dróg wewnętrznych na terenie sołectwa Gierczyn.

W ramach  tej inwestycji  zostaną  wykonane następujące roboty budowlane:

1) Remont drogi wewnętrznej  ok. 185 mb. do parku w granicach działki nr 65/2  obręb 0003 Gierczyn w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznej wraz z odcinkiem drogi wewnętrznej w parku wraz z utwardzeniem miejsc postojowych przy części rekreacyjno – wypoczynkowej o powierzchni ok 156m2.

2) Remont ciągu dróg wewnętrznych w granicach działek nr 523 (część), 536 i 537 obręb 0003 Gierczyn ok.770 mb. w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznej.

3) Remont  publicznej drogi gminnej 112717D w Gierczynie w granicach działek nr 595 (górna część), 579/1 i drogi wewnętrznej nr 578  obręb 0003 Gierczyn w zakresie wykonania nawierzchni  bitumicznej na odcinku ok. 710 mb.

4) Remont ciągu dróg wewnętrznych w granicach działek nr 595, 534 i 535 obręb 0003 Gierczyn  w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznej na odcinku ok. 200 mb.

W ramach  tej inwestycji zostaną wykonane także  nadzory inwestorskie.

Wnioskowane drogi łączą się bezpośrednio lub pośrednio z drogami powiatowymi  wiodącymi do głównych ośrodków administracyjnych i gospodarczych w gminie Mirsk, powiecie lwóweckim oraz karkonoskim. Zmodernizowane drogi poprawią dojazd turystom do gospodarstw agroturystycznych, a także do parku jako miejsca rekreacji i wypoczynku oraz spotkań jej mieszkańców. Ponadto tereny położone przy tych drogach staną się bardziej atrakcyjne dla inwestorów, w szczególności  z branży turystycznej co przełoży się na powstanie nowych miejsc pracy w tej miejscowości.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji:  30.11.2024 r.

Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 2.041.000,00 zł (dwa miliony czterdzieści jeden tysięcy złotych)

Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 41.000 zł (czterdzieści jeden tysięcy)

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 2,01 %

Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych)