Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Mirsk o możliwości składania wniosków o nadanie honorowego obywatelstwa Gminy Mirsk – do 15.01.2024 r.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Mirsk informuje, iż do dnia 15 stycznia 2024 r. (poniedziałek) w Urzędzie Miasta i Gminy Mirsk (pl. Wolności 39, pok. nr 1) można składać pisemne wnioski wraz z uzasadnieniem o nadanie honorowego obywatelstwa Gminy Mirsk.

Druk wniosku oraz regulamin nadawania honorowego obywatelstwa można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy Mirsk www.mirsk.pl z zakładki „Do pobrania” oraz w sekretariacie Urzędu.

Honorowe obywatelstwo nadaje Rada Miejska Gminy Mirsk za szczególne zasługi dla gminy w zakresie rozwoju, nauki, kultury, gospodarki, życia publicznego oraz za męstwo i odwagę. Honorowe obywatelstwo może być nadane obywatelom polskim i cudzoziemcom, niezależnie od miejsca zamieszkania osoby, o której uhonorowanie
zabiega wnioskodawca.

Z wnioskiem o nadanie honorowego obywatelstwa mogą występować:
– Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Mirsk,
– Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk,
– Komisje Rady Miejskiej Gminy Mirsk, Kluby Radnych, trzyosobowa grupa radnych,
– organizacje społeczne, polityczne i wyznaniowe działające na terenie Gminy Mirsk.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
/-/ Antoni Alchimowicz