Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Mirsk o możliwości składania wniosków o nadanie honorowego tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Mirsk”- do 15.01.2024 r.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Mirsk informuje, iż do dnia 15 stycznia 2024 r. (poniedziałek) w Urzędzie Miasta i Gminy Mirsk (pl. Wolności 39, pok. nr 1) można składać pisemne wnioski o nadanie honorowego tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Mirsk” zawierające dane o kandydacie i jego charakterystykę oraz określenie zasług uzasadniających jego wyróżnienie.

Regulamin nadawania tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Mirsk” wraz z wnioskiem można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy Mirsk www.mirsk.pl z zakładki „Do pobrania” oraz w sekretariacie Urzędu.

Honorowy tytuł „Zasłużony dla Miasta i Gminy Mirsk” nadaje Rada Miejska Gminy Mirsk za szczególne zasługi dla gminy oraz za męstwo i odwagę. Tytuł „Zasłużony dla Miasta i Gminy Mirsk” może być nadany pełnoletnim osobom fizycznym (także pośmiertnie), osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, zamieszkałym, prowadzącym działalność w Gminie Mirsk.

Z wnioskiem o nadanie honorowego obywatelstwa mogą występować:
– Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Mirsk,
– Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk,
– Komisje Rady Miejskiej Gminy Mirsk, Kluby Radnych Rady Miejskiej Gminy Mirsk, trzyosobowa grupa radnych,
– Organizacje społeczne, polityczne i wyznaniowe działające na terenie Gminy Mirsk.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
/-/ Antoni Alchimowicz