Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

KAMIENNOGÓRSKA STREFA EKONOMICZNA ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY.

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

burmistrz miasta i gminy mirsk informuje

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, iż Zarządzający obszarem Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. zaprasza przedstawicieli przedsiębiorców do współpracy w Radzie Rozwoju Obszaru Gospodarczego.

Do zadań Rady będzie należało przedstawianie opinii i wniosków w sprawach dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej na terenie obszaru oraz proponowanie kierunków działań na rzecz poprawy otoczenia przedsiębiorstw i rozwoju społeczno-gospodarczego. Rada będzie przedstawiać władzom gminy lub powiatu położonym na terenie zarządzanym przez SSEMP S.A. rekomendację w zakresie działań, które mogą przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej danej gminy lub powiatu. W obszarze funkcjonowania SSEMP S.A. w Kamiennej Górze znajduje się teren aktywności gospodarczej zwany Podstrefą Mirsk i to upoważnia przedsiębiorców do przedstawienia swojego kandydata do Rady. Wyboru członków Rady dokona Zarządzający obszarem uwzględniając kwalifikacje i doświadczenie osób, które zostaną zgłoszone.

Zgłoszenia należy składać na załączonej karcie zgłoszeń do dnia 20 stycznia 2022 r. na adres:

Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A.

ul. Papieża Jana Pawła II 11a

58-400 Kamienna Góra

e-mail: strefa@ssemp.pl